CONSENSUS FACIT LEGEM - Zgoda tworzy prawo

Kancelaria prawna Consensus

Ambicją Kancelarii jest profesjonalne i rzetelne zaangażowanie w problemy prawne każdego klienta. Staramy się, aby każda obsługiwana przez Nas osoba fizyczna czy osoba prawna obdarzyła Nas zaufaniem. Uważamy bowiem,
zaufanie jest fundamentem w obustronnej współpracy
przy rozwiązywaniu problemów prawnych Naszych klientów.

Wysoki poziom merytoryczny świadczonej przez Nas pomocy prawnej
oraz pełen profesjonalizm działalności Kancelarii łączymy
z indywidualnym podejściem do każdego klienta. Skupiamy uwagę
na wszystkich nurtujących klienta problemach, poświęcamy maximum czasu
i uwagi, jesteśmy dyspozycyjni. Nie działamy mechanicznie
i szablonowo. Jesteśmy kreatywni i nowocześni, a jednocześnie tradycyjni, jeżeli wymagają tego okoliczności.

Zespół

consensus_worker_img
Radca Prawny - Izabela Saks
Założyciel Kancelarii

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja radcowska w latach 2010-2013, ukończona egzaminem radcowskim z wynikiem pozytywnym. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1505. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

consensus_worker_img
Aplikanci radcowscy
 

Zespół CONSENSUS tworzą także aplikanci radcowscy II i III roku, którzy pomagają rozwiązywać bieżące problemy prawne Klientów Kancelarii,
a także studenci prawa wspierający codzienną pracę całego zespołu.

Zakres Usług

Klient inwidualny


Kancelaria CONSENSUS prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę każdego indywidualnego klienta. Staramy się pomóc w każdej sprawie, poświęcając tyle czasu ile wymaga tego problem prawny oraz w taki sposób, aby znaleźć jak najbardziej właściwie i słuszne rozwiązanie danego zagadnienia prawnego.

Zakres świadczonych usług obejmuje: prawo cywilne, prawo rodzinne, sprawy spadkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne (materialne i procesowe), prawo handlowe, prawo karne, prawo autorskie, własność intelektualna, nieruchomości, a także usługi w zakresie egzekucji, zarówno administracyjnej jak i cywilnej.


Prowadzimy następujące usługi:

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa. W zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta świadczymy usługi w miejscu uzgodnionym z Klientem, w Kancelarii, telefonicznie, drogą elektroniczną. Zależy nam, aby Klient czuł jak największy komfort spotkania i bez skrępowania przedstawił nam problem prawny, który go dotyczy.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów. Zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych problemów oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niekorzystnych zapisów, zwłaszcza, gdy z propozycją umowy występuje druga strona.
 • Sporządzanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu sądowym / przedsądowym, przed organami orzekającymi, organami administracyjnymi i urzędami. 
 • Reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności.
 • Czynne wsparcie merytoryczne w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 • Opiniowanie prawne decyzji organów administracyjnych.
 • Doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń lub koncesji.
 • Doradztwo prawne, a także reprezentacja na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego.

Podmiot gospodarczy

Kancelaria CONSENSUS prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę osób prawnych i przedsiębiorców. Zawsze znajdziemy dla Państwa bezpieczne i skuteczne rozwiązania formalnoprawne problematycznych zagadnień z danej dziedziny. Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Prowadzimy następujące usługi:

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa. W zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta świadczymy usługi w miejscu uzgodnionym z Klientem, w Kancelarii, telefonicznie, drogą elektroniczną.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie. Zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych problemów oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niekorzystnych zapisów, zwłaszcza, gdy z propozycją umowy występuje druga strona.
 • Wsparcie merytoryczne w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 • Rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i układowego.
 • Sporządzanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym / przedsądowym, przed organami orzekającymi, organami administracyjnymi i urzędami.
 • Reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności, w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników.
 • Bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa.
 • W przypadku spółek prawa handlowego pomoc prawna obejmuje również obsługę organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy, w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów, na życzenie Klientów nasza Kancelaria zapewnia sporządzanie i tłumaczy wszelkie pisma prawnicze w języku angielskim, a w razie potrzeby służy pomocą w kontaktach z anglojęzycznymi kontrahentami.
 • Audyt prawny (legal due diligence).
 • Procesy restrukturyzacji, fuzje, przejęcia, które rodzą liczne zagrożenie prawne dla uczestników obrotu gospodarczego. Specjalistyczny audyt prawny jest instrumentem zwiększającym pewność obrotu, który gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji od strony formalnoprawnej. Na audyt prawny składa się szereg analiz prawnych, czynności faktycznych, weryfikacji dokumentacji i negocjacji z przedstawicielami drugiej strony transakcji, których końcowym efektem jest sporządzenie dla inwestora raportu na temat sytuacji formalnoprawnej badanego podmiotu.
 • Opiniowanie prawne decyzji organów administracyjnych.
 • Doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń lub koncesji.
 • Doradztwo prawne, a także reprezentacja na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego.

Pro bono

Kancelaria CONSENSUS w ramach działalności pro bono udziela profesjonalnych i bezpłatnych usług dla dobra publicznego. Pomoc prawna udzielana jest konkretnej grupie społecznej, tj. osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom. Kierując się wyborem wyżej wymienionej grupy Kancelaria brała pod uwagę fakt, iż osoby poszkodowane w wypadkach drogowych często nie mają środków finansowych na dochodzenie przed sądami powszechnymi należnego im od sprawców przestępstw odszkodowania za szkodę bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wypadki drogowe są wydarzeniami, których nikt się nie spodziewa, dlatego tragedie rodzin osób poszkodowanych w wypadkach bądź samych poszkodowanych są ogromnym zaskoczeniem, a co za tym idzie wymagają od najbliższych poświęcenia, cierpliwości, siły, a przede wszystkim nakładów finansowych przeznaczanych w szczególności na leczenie, rehabilitację bądź dalszą egzystencję w przypadku utraty żywiciela rodziny.

Mając powyższe na uwadze, Nasza Kancelaria stara się pomagać określonej grupie osób w dochodzeniu należnych im praw przed sądami powszechnymi. Prowadząc działalność o charakterze nieodpłatnym bądź za symboliczną zapłatą w wypadkach szczególnie uzasadnionych, bierzemy pod uwagę sytuację finansową i osobistą danego klienta. Ocena sytuacji dokonywana jest indywidualnie i nie stanowi oferty skierowanej do niezindywidualizowanego kręgu osób.

Kontakt

E-mail

saks@consensuskancelaria.pl

Telefon

kom: 601 793 111

biuro: 89 533 47 34


Pozostałe

Godziny pracy: 9:00 - 16:30
(inna pora - po uzgodnieniu indywidualnym)

NIP: 739 34 69 216

REGON: 281526632

Nr rachunku bankowego:
mBank: 55 1140 2004 0000 3102 7483 9221