Firma

Moja Kancelaria prowadzi profesjonalne i kompleksowe usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Oferuję usługi takie jak: udzielanie porad prawnych, konsultacja prawna dokumentów, sporządzanie i analiza umów wszelkiego rodzaju, sporządzanie pism przedprocesowych jak i pism na etapie postępowań sądowym, reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej, czy Sądem Najwyższym. Oferuję również pomoc prawną przy negocjacjach, audyty wewnętrzne w firmie oraz stałą obsługę prawną.

Zakres świadczonych usług obejmuje

PRAWO CYWILNE – sprawy o zapłatę, odszkodowania, służebności, nieruchomości, kredyty we frankach, postępowania upadłościowe.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – odwołania od decyzji ZUS, roszczenia pracownicze, zwolnienia dyscyplinarne oraz dokumentacja pracownicza.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – odwołania od decyzji organów administracji publicznej, skargi do sądów administracyjnych, prawo budowlane i nieruchomości.

PRAWO HANDLOWE – kompleksowa rejestracja spółek (S24), sprawozdawczość, odpowiedzialność członków zarządu, umowy w spółkach, jak też zmiany w KRS.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – audyty wewnętrzne, regulaminy, klauzule, polityka prywatności, naruszenia w procesie przetwarzania danych osobowych, odwołania od decyzji organu nadzorczego, spory sądowe, niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, szkolenia w zakresie RODO.

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE – dochodzenie należności pieniężnych, licytacje.