PRO BONO

Kancelaria CONSENSUS w ramach działalności pro bono udziela bezpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna udzielana jest konkretnej grupie społecznej, tj. osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i osobistej. Sytuację finansową należy udokumentować. Ocena sytuacji materialnej dokonywana jest indywidualnie i nie stanowi oferty skierowanej do niezindywidualizowanego kręgu osób. Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest wyłącznie w siedzibie Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie.


 BEZPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

  • poinformowanie osoby o obowiązujących w danej sprawie przepisach prawa, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • zaproponowanie  osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku do sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielamy po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Kancelarii, w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 13:00.