Pro bono

Kancelaria CONSENSUS w ramach działalności pro bono udziela bezpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna udzielana jest konkretnej grupie społecznej, tj. osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i osobistej. Sytuację finansową należy udokumentować. Ocena sytuacji materialnej dokonywana jest indywidualnie i nie stanowi oferty skierowanej do niezindywidualizowanego kręgu osób. Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest wyłącznie w siedzibie Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje

Poinformowanie osoby o obowiązujących w danej sprawie przepisach prawa, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach.

Zaproponowanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku do sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielam po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Kancelarii, w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 13:00.