Osoby fizyczne

Prowadzę profesjonalną i kompleksową obsługę klientów indywidualnych. Oferuję usługi takie jak: udzielanie porad prawnych, konsultacja prawna dokumentów, sporządzanie i analiza umów wszelkiego rodzaju, sporządzanie pism przedprocesowych jak i pism na etapie postępowań sądowych, reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej, czy Sądem Najwyższym.

Zakres świadczonych usług obejmuje

PRAWO CYWILNE – sprawy o zapłatę, eksmisje, odszkodowania, zadośćuczynienia, służebności, ochrona dóbr osobistych, przedawnienie, zniesienie współwłasności.

KREDYTY WE FRANKACH – pozwy w sprawach tzw. frankowiczów.

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE – postępowania dotyczące ogłoszenia upadłości osób fizycznych.

PRAWO RODZINNE – rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku, rozdzielność majątkowa, egzekucja alimentów.

SPRAWY SPADKOWE – roszczenia o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, wydziedziczenie, odrzucenie spadku, testamenty.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – odwołanie od decyzji ZUS, renta z tytułu niezdolności do pracy, warunki szkodliwe, wcześniejsza emerytura, roszczenia pracownicze, zwolnienia dyscyplinarne, mobbing w miejscu pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – odwołania od decyzji organów administracji publicznej, skargi do sądów administracyjnych, pomoc społeczna, prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, skargi na uchwały rady gminy.

PRAWO KARNE I WYKROCZENIA – dozór elektroniczny, odroczenie i zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, tymczasowe aresztowanie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – naruszenia w procesie przetwarzania danych osobowych, odwołania od decyzji organu nadzorczego, niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, postępowania egzekucyjny, dochodzenie przed sądami roszczeń związanych z naruszeniem danych osobowych.