Umowa kupna – sprzedaży pojazdu – czy wystarczy wzór z Internetu?

Biorąc pod uwagę ilość sporów sądowych na tle zakupu i sprzedaży pojazdów bez wątpienia powinniśmy stosować zasadę przezorny zawsze ubezpieczony, tzn. sprzedając czy kupując pojazd sporządźmy umowę na piśmie. Pamiętajmy również, że taka umowa na piśmie będzie nam później potrzebna do wydziału komunikacji, urzędu skarbowego, czy ubezpieczyciela, a jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą – również do rozliczeń księgowych.

Warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie umowy w formie pisemnej. 

Poniżej podaję informacje, które powinny znaleźć się w takiej umowie.

 • Jeżeli kupujemy bądź sprzedajemy samochód umowa w tytule powinna brzmieć: umowa kupna – sprzedaży pojazdu. 
 • Pamiętajmy o wpisaniu daty zawarcia umowy oraz miejscu jej zawarcia. 
 • Wpiszmy szczegółowe dane osób będących stronami transakcji: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego, adres, czy numer telefonu – dla ewentualnego ułatwienia kontaktu. 

Jeżeli pojazd posiada np. dwóch współwłaścicieli wpiszmy ich oboje jako stronę umowy.

Jeżeli stroną umowy jest osoba prawna czy przedsiębiorca, wpiszmy NIP, czy KRS.

 • Opiszmy dokładnie przedmiot umowy: numer rejestracyjny, model, marka, rodzaj pojazdu, data produkcji, przebieg i numer VIN, ewentualnie numer silnika.
 • Jeżeli pojazd jest uszkodzony należy opisać rodzaj i miejsce uszkodzeń w taki sposób, aby nie narazić się na ewentualne nieporozumienia w przyszłości. Jako sprzedawca poinformuj kupującego o stanie technicznym pojazdu. 

Jeżeli kupujący zapoznał się z uszkodzeniami pojazdu i został poinformowany o stanie technicznym pojazdu należy w umowie wpisać, że pojazd został podany oględzinom  – wskażmy jaki to był rodzaj oględzin (ewentualnie zaznaczmy, że była jazda próbna) i kupujący akceptuje stan techniczny pojazdu.

 • Podpisy stron umowy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli po jednej ze stron występuje kilku współwłaścicieli każdy z nich powinien podpisać umowę. Zaparafuj każdą ze stron umowy, a na jej końcu podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem.
 • Umowa powinna być zawarta w tylu egzemplarzach ile jest stron umowy.
 • Jeżeli kupujesz pojazd wydrukuj ogłoszenie sprzedaży tego pojazdu, np. z Internetu, a następnie dopilnuj, aby w umowie znalazł się zapis, że sprzedający oświadcza, że stan pojazdu jest zgodny z tym ogłoszeniem (można jako załącznik do umowy dołączyć to ogłoszenie i zaznaczyć w treści umowy, że umowa zawiera taki załącznik).
 • Jeżeli strony dokonują na przygotowanym już tekście umowy poprawek, skreśleń itp., pamiętajmy, aby obie strony umowy zaparafowały wszelkiego rodzaju poprawki.
 • Jeżeli kupujesz samochód warto w toku oględzin wyposażyć się w miernik lakieru. Bez problemu można umówić się również na wizytę ze sprzedawcą auta w warsztacie samochodowym na przegląd. Na rynku obecnie istnieje wiele firm, które oferują sprawdzenie auta przed jego zakupem w wielu ciekawych wariantach, niektóre z nich są nawet mobilne, tzn. robią przeglądy w miejscu wyznaczonym przez strony, niekoniecznie w warsztacie samochodowym.
 • Przed zawarciem umowy sprawdź historię pojazdu, który chcesz kupić w rekomendowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji rejestrze Historia Pojazdu. Po numerze VIN będziesz w stanie zweryfikować ilość poprzednich właścicieli, prawidłowość danych pojazdu, przeglądy auta czy stan licznika. W Internecie są również dostępne płatne rejestry, w których można sprawdzić dodatkowe informacje takie jak historię wypadkową pojazdów, w tym pojazdów sprowadzanych np. z USA.

Jeżeli masz wątpliwości, czy umowa, którą sporządziłeś jest wystarczająca zapraszam do kontaktu. 

Zapraszam do kontaktu


Skorzystaj z mojej pomocy i wiedzy.
Przejdź do kontaktu

Similar Posts